Atelier Diogenes

Welkom DiogenesDessel - Tous les mercredis 20h00 - Néerlandophone

Rattachement au GOL: 2005

De Kempense vrijmetselaarsloge Diogenes heet U van harte welkom op haar website

http://www.diogenesgol.be/